บริษัท สยามเทมป์ จำกัด จัดงานสัมมนา นวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องทำน้ำเย็น โดยเทคโนโลยีการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ (Heat Recovery Chiller) จ.สุราษฎร์ธานี

          วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท สยามเทมป์ จำกัด จัดงานสัมมนาครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในหัวข้อเรื่อง นวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องทำน้ำเย็น โดยเทคโนโลยีการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ (Heat Recovery Chiller) ณ ห้องแก้วสมุย คอนเวนชั่น 2 / ชั้น 1 แก้วสมุย รีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานี

 

     

Visitors: 70,345