คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเทมป์ จำกัด) นำคณะกรรมการกลุ่มฯ เข้าเยี่ยมชม สวทช.

 

          คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น นำคณะกรรมการกลุ่มฯ เข้าเยี่ยมชมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. และคณะ ให้การต้อนรับ

 

      

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 534,625