SERVICE

"สยามเทมป์" ตระหนักถึงความสำคัญของการบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญของกระบวนการผลิต ดังนั้นจึงเสนอแนวทางการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องทำความเย็น และรักษาประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง และหนึ่งในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่จำเป็นคือ การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันสำหรับคอมเพรสเซอร์สกรูตามกำหนดเวลา เนื่องจากคอมเพรสเซอร์เป็นส่วนประกอบหลักของเครื่องทำความเย็น ดังนั้น จึงควรได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีโดยการเปลี่ยนน้ำมันคอมเพรสเซอร์ตามชั่วโมงการทำงานมาตรฐานของผู้ผลิต คือ ทุกๆ 6,000 ชั่วโมง

Visitors: 455,164