แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ Fluorocarbons management ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

          Japan Association of Refrigeration and Air-Conditioning Contractors (JARAC), The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association (JRAIA), E&E Solutions (EES) เข้าพบผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น, สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย, ASHRAE Thailand Chapter, สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย, สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ Fluorocarbons management เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

     

 

 

 

Visitors: 534,629