คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเทมป์ จำกัด) ได้รับเชิญให้กล่าวเปิดงาน และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

 

          คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และคุณจินตนา ศิริสันธนะ ได้รับเชิญจาก JARAC, JRAIA, E&E SOLUTIONS ประเทศญี่ปุ่น ให้กล่าวเปิดงาน และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสรุปผลการศึกษาของโครงการส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานและการจัดการสารฟลูออโรคาร์บอนที่ใช้แล้วอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเอเซีย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 

 

          

 

 

          

 

Visitors: 534,628