ขอแสดงความยินดีกับ คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเทมป์ จำกัด) ได้รับรางวัล 
“บุคลากรปรับอากาศดีเด่น”

 

          ขอแสดงความยินดีกับ คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ได้รับรางวัล “บุคลากรปรับอากาศดีเด่น” จากสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560

 

          

          

 

Visitors: 534,625