บริษัท สยามเทมป์ จำกัด จัดงานสัมมนา นวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องทำน้ำเย็น โดยเทคโนโลยีการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ (Heat Recovery Chiller) กรุงเทพฯ

          วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท สยามเทมป์ จำกัด จัดงานสัมมนาครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ในหัวข้อเรื่อง นวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องทำน้ำเย็น โดยเทคโนโลยีการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ (Heat Recovery Chiller) ณ ห้องเพชรชมพู + เพทายชั้น 3  โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร  

 

 

Visitors: 70,732