แต่งตั้งนายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย วาระปี 2564-2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ร่วมแสดงความยินดี กับคุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย วาระปี 2564 - 2565 โดยมีที่ปรึกษา และคณะกรรมการกลุ่มฯ ร่วมแสดงความยินดีด้วย ณ เดอะ แบงเควท ฮอลล์ แอท นาทอง

Cr.:  กลุ่มอุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

 

 

 

 

 

Visitors: 231,390