บริษัท สยามเทมป์ จำกัด เข้าร่วมจัดบูธงานสัมมนาวิชาการ เตรียมพร้อมสำหรับ Building Energy Code กฎกระทรวงในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

          วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ได้จัดงานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง "เตรียมพร้อมสำหรับ Building Energy Code กฎกระทรวงในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน" ณ ห้องบุษกร ชั้น 3 โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษัท สยามเทมป์ จำกัด ได้เข้าร่วมจัดบูธในงานสัมมนาวิชาการครั้งนี้ด้วย

 

 

Visitors: 70,735