สยามเทมป์ อาคารปลอดภัยจากเชื้อราในอากาศ

"สยามเทมป์" อาคารปลอดภัยจากเชื้อราในอากาศ
เนื่องด้วยปัจจุบันได้เกิดภาวะโรคระบาด COVID19 ทำให้มีผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตจำนวนมาก สร้างความเสียหายให้ระบบเศรษฐกิจ และความมั่นคงต่อชีวิตของผู้คนในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงได้ตระหนักถึงเรื่องการป้องกันสุขภาพอนามัยของพนักงาน และผู้มาติดต่อเป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นๆ โดยให้มีการวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก "สมาคมส่งเสริมคุณภาพอากาศในอาคาร" เข้ามาตรวจวัดค่าเชื้อราในอากาศภายในอาคารสำนักงาน ซึ่งผลการตรวจวัดค่าดังกล่าว ได้แสดงให้เห็นว่าอาคารสำนักงานของบริษัทฯ มีความปลอดภัยจากเชื้อราในอากาศ ซึ่งสร้างความมั่นใจแก่พนักงาน และผู้มาติดต่อได้ในลำดับหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมาตรการให้บุคคลากรสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสนับสนุนมาตรการของภาครัฐ และเสริมสร้างความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมในภาพรวมต่อไป

 

Visitors: 231,392