ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ : Tailor made and design


ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 50 ปี ในการผลิตเครื่องปรับอากาศสำหรับการใช้งานในลักษณะพิเศษ เช่น High ambient, 100% Fresh Air, Marine type, Explosion proof เป็นต้น เราจึงเล็งเห็นว่าในปัจจุบันการออกแบบระบบปรับอากาศให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานในสภาวะที่แตกต่างกันนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็น ซึ่งจะส่งผลให้สามารถใช้งานเครื่องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกับงานมากที่สุด และทำให้เกิดการประหยัดพลังงาน รวมถึงต้นทุนได้สูงสุด ทั้งนี้ เรามีความชำนาญในการออกแบบได้ตามคุณลักษณะต่างๆดังต่อไปนี้ คือ

ผลิตภัณฑ์

 • เฟรชแอร์ 100 เปอร์เซ็นต์ (100% Fresh Air)
 • เครื่องปรับอากาศรวมส่วน แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ หรือระบายความร้อนด้วยน้ำ (Self contained package Air cooled or Water cooled)

สภาวะการออกแบบ

 • ข้อกำหนดที่ระบุ (Specific criteria condition)
  • High ambient สูงสุด 52ºCDB
  • Low leaving temp ต่ำสุด 13ºCDB
 • สภาพแวดล้อมที่กัดกร่อน (Corrosive environment)
 • ควบคุมความชื้น (Humidity control)

ขนาดการทำความเย็น

 • ทำความเย็นได้ตั้งแต่ ขนาด 20 hp สูงสุด 100 hp (Large cooling capacity 20 hp up to 100 hp)

ขนาดเครื่อง

 • มีขนาดกระทัดรัด สามารถออกแบบให้เหมาะสำหรับหน้างานที่มีพื้นที่จำกัด (Fix foot print area, compact and flexible design)

อุปกรณ์เพิ่มเติม

 • ระบบคอนโทรล PLC (PLC smart control)
 • ส่วนประกอบที่เป็นวัสดุพิเศษ
  • ท่ออลูมิเนียม (Aluminium tube)
  • ฟินทองแดง (Copper fin)
  • ผนังสแตนเลส (Stainless casing)
 • AHU ผนังสองชั้น (AHU double skin)
 • อุปกรณ์ป้องกันการระเบิด (Explosion proof)
Visitors: 534,625