ร่างมาตรการการล้างแอร์ ซ่อมแอร์ ของช่างแอร์ในขณะที่มีภาวะโรคระบาด COVID19 : New Release

ร่างมาตรการการล้างแอร์ ซ่อมแอร์ ของช่างแอร์ในขณะที่มีโรคระบาด COVID19 ซึ่งความเหมาะสมจริงๆในช่วงภาวะมีโรคระบาด ไม่ควรเข้าไปทำงานซ่อมหรือล้าง เพราะจะมีโอกาสแพร่เชื้อ และติดเชื้อได้ ตามนโยบายของรัฐบาล เรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID19 แต่หากจำเป็นต้องเข้าทำการ ช่างแอร์ต้องมีมาตรการการทำงาน เพื่อความปลอดภัยของช่างแอร์ และลูกค้า 

1.ก่อนรับงานต้องสอบถามว่าบ้านลูกค้าและคนในบ้านมีประวัติการเดินทางกลับจากต่างประเทศ ภายใน 14 วันหรือไม่ หากมี ปฏิเสธการทำงานนั้นๆ หรืออาจต้องนัดหมายเพิ่มระยะให้ยาวออกไปเกิน 21 วัน

2.ก่อนเข้าทำงาน ต้องวัดอุณหภูมิของช่างแอร์ หากมีไข้ อุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37oC ไม่ให้เข้าทำงาน

3.ช่างแอร์ทุกคนต้องใส่ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันบุคคลให้ครบ ทั้งหน้ากากอนามัย แว่นตาใส ถุงมือ

4.ก่อนแตะต้องเครื่องแอร์ให้ใช้ที่พ่นสเปย์ น้ำสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เข้าไปที่เฟรมแอร์ทั้งหมดก่อน

5.เมื่อจะล้างแอร์ ก่อนถอดฟิวเต้อร์ ให้ฉีดสเปย์ น้ำสบู่ไปที่ฟิวเต้อร์ ก่อนที่ดึงฟิวเต้อร์ออกไป

6.ก่อนล้างฟินคอยล์ และโบเว้อร์ ให้สเปย์ นำ้สบู่ ไปที่ฟินคอยล์และโบเว้อร์ก่อนล้างตามปรกติ (ตามปรกติการล้างจะใช้น้ำเปล่าฉีดล้างก่อนใช้น้ำยาล้าง แต่ภาวะนี้ใช้น้ำสบู่ก่อน)

7.ในขณะฉีดน้ำแรงดันสูงล้างแอร์ต้องพยายาม อย่าให้น้ำกระเด็นเข้าหน้าเข้าตา

8.น้ำที่ล้างออกมา ควรทิ้งลงในท่อน้ำทิ้งที่เหมาะสม และต้องล้างถังทั้งหมดด้วยน้ำสบู่ก่อนเก็บ

9.ก็อกหรือวาวล์ต่างๆที่ช่างไปเปิดปิดของบ้านหลังนั้นๆ ควรสเปย์ด้วยแอลกอฮอล์ หรือน้ำสบู่ ก่อนและหลังการทำงานนั้น

10.พยายามหลีกเลี่ยงการแตะต้องทุกสิ่งทุกอย่างภายในบ้านเท่าที่หลีกเลี่ยงได้

11.พยายามล้างมือด้วยนำ้สบู่ หรือเจลล้างมือบ่อยๆ

Cr.: สมาพันธ์การปรับอากาศและทำความเย็นไทย


 

 

 

Visitors: 147,026