InDuct Series

InDuct Series เหมาะสำหรับใช้ในระบบระบายอากาศภายในอาคารที่ต้องการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น กลิ่นควันบุหรี่, กลิ่นอาหาร, กลิ่นอับชื้น, กลิ่นสี, กลิ่นสารเคมีต่างๆ นอกจากนี้ยังช่วยลดการสะสมของสิ่งสกปรกและเชื้อภายในท่อส่งลม และลดการแพร่ขยายของสารอินทรีย์ไอระเหยจากพื้นที่ปนเปื่อนไปยังพื้นที่อื่นๆ

คุณสมบัติ :

  • กำจัดแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อราในอากาศ และพื้นผิวได้สูงถึง 99.95%
  • กำจัดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (TVOCs) เช่น สารกำจัดศัตรูพืช ควันบุหรี่ ได้ถึง 95.13%
  • กำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ก๊าซไข่เน่า)ได้ 99.99% ซึ่งก๊าซดังกล่าวสามารถเกิดจากกระบวนการอุตสาหกรรม เช่น การผลิตสิ่งทอ การฟอกหนัง หรือกระบวนการบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล
  • กำจัดสารพิษฟอร์มาลดีไฮด์ได้สูงถึง 99.99% ซึ่งมักพบในอุตสาหกรรมการแพทย์ เอาไว้ฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา ทำความสะอาดห้องผู้ป่วย นำมาใช้ในสีทาเล็บ ยาเคลือบเล็บ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติก สิ่งทอ กาววิทยาศาสตร์ สีทาบ้าน น้ำยาเคลือบเงาไม้ เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
  • ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถติดตั้งกับระบบท่อลมโดยไม่ต้องดัดแปลง
  • การดูแลรักษาต่ำ ใช้พลังงานน้อย
  • แก้ปัญหาการติดเชื้อในท่อส่งลม ช่วยสร้างอากาศบริสุทธิ์ภายในห้อง
  • สร้างสิ่งแวดล้อมที่มีกลิ่นสะอาดสดชื่น ถูกสุขลักษณะ ปราศจากสิ่งปนเปื้อน และกลิ่นไม่พึงประสงค์ในอาคารต่างๆ
  • เหมาะสำหรับ โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม สำนักงาน โรงเรียน ที่พัก เป็นต้น

รุ่น

พื้นที่ครอบคลุมการใช้งาน (ตร.ม.) 

ID - 10

60

ID - 20

96

ID - 30

150

ID - 40

300

ID - 50

900

ID - 60

1380

Visitors: 534,625