MobiZone : MZ Series

BioZone MobiZone (MZ) Series ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการฟอกอากาศภายในรถยนต์ ช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในรถ กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ (รวมถึงสารมลพิษที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่) และจุลินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ สามารถใช้ในพื้นที่ขนาดไม่เกิน 20 ตร.ม. เช่น ห้องพักในโรงแรม ห้องประชุมขนาดเล็ก หรือ ห้องนอน เป็นต้น  มีขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายไปใช้งานตามที่ต่างๆ ได้ง่าย

ทั้งนี้ได้มีรายงานขององค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งหนึ่งจาก Ann Arbor, Michigan, USA เผยว่าสารเคมีที่เป็นพิษอย่าง ฟอร์มาลดีไฮด์ เบนซิน และ TVOCs ภายในรถยนต์นั้นสูงกว่าที่พบในบ้านหรือสำนักงานถึง  5-10 เท่า


คุณสมบัติ

  • กำจัดแบคทีเรียบนพื้นผิวได้ถึง 99.99%
  • กำจัดแบคทีเรียในอากาศได้ 99.48 %
  • กำจัดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (TVOCs) ได้ 95.13%
  • กำจัดสารฟอร์มาลดีไฮด์ ได้ถึง 100%
  • สามารถใช้งานได้กับ รถยนต์ ห้องนอน ห้องประชุมขนาดเล็ก ห้องพักโรงแรม เป็นต้น
Visitors: 336,272