Mini PowerZone : MPZ Series

BioZone Mini PowerZone (MPZ) Series เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานในสถานพยาบาล ห้องพักโรงแรม ที่ซึ่งเป็นบริเวณที่ต้องการการทำความสะอาด และฟอกอากาศอย่างรวดเร็ว เช่น กรณีห้องพักโรงแรมมีกลิ่นอับจากควันบุหรี่ หรือ ห้องที่มีการปรับปรุงใหม่ และสภาพแวดล้อมมีมลพิษทางอากาศเกิดขึ้นอย่างฉับพลันอันเนื่องจากอุบัติเหตุ เป็นต้น

คุณสมบัติ

  • กำจัดแบคทีเรียบนพื้นผิวได้ถึง 99.99%
  • กำจัดแบคทีเรียในอากาศได้ 99.48%
  • กำจัดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (TVOCs) ได้ 95.13%
  • สามารถใช้งานได้กับ ห้องพักขยะ ห้องน้ำ บริเวณพื้นที่สูบบุหรี่ ห้องพักโรงแรม หรือห้องที่ปรับปรุงใหม่ เป็นต้น
Visitors: 521,908