ExcelZone : EZ Series

ExcelZone : EZ Series ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานในลิฟต์ ช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในลิฟต์ กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และจุลินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ยังสามารถใช้กับพื้นที่ที่มีขนาดเล็ก อาทิเช่น ห้องทำงานผู้จัดการ  เป็นต้น

คุณสมบัติ

  • กำจัดแบคทีเรียบนพื้นผิวได้ถึง 99.99%
  • กำจัดแบคทีเรียในอากาศได้ 99.48%
  • กำจัดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (TVOCs) ได้ 95.13%
  • กำจัดสารฟอร์มาลดีไฮด์ ได้ถึง 100%
  • สามารถใช้งานกับลิฟท์โดยสาร หรือห้องทำงานขนาดเล็ก
Visitors: 507,304