สัมมนาวิชาการ หัวข้อเรื่อง นวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องทำน้ำเย็นและระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ไบเทค บางนา ห้องประชุม MR221

สยามเทมป์ จัดสัมมนาประจำปี หัวข้อเรื่อง นวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องทำน้ำเย็นและระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ณ Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC) บางนา ห้องประชุม MR221

ในงานดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจไว้มากมาย ดังนี้

(1.) EUROKLIMAT
1. การออกแบบ Chiller Plant โดยใช้ Modular Inverter Chiller ทด

แทนเครื่องทำน้ำเย็นขนาดใหญ่
2. เทคโนโลยีการนำความร้อนทิ้ง กลับมาทำน้ำร้อน Heat Recovery Chiller
3. การควบคุมความชื้นด้วย Heat Recovery Chiller ระบบ Four Pipes Systems
4. EUROKLIMAT Integrated Systems การออกแบบระบบทำน้ำเย็นที่สามารถรับประกันประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Chiller Plant Efficiency Guarantee)

(2.) AIRTEMP การออกแบบระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ตามสภาวะเฉพาะ กรณีศึกษา
1. สำหรับโรงเพาะปลูกกัญชง (การเพาะปลูกพืชในเรือนปิด)
2. ห้องปฏิบัติการโรงกลั่นน้ำมัน
3. High Ambient – 

Low Leaving Temperature Fresh Air Package 4. เครื่องส่งลมเย็น ควบคุมความชื้นโดยเทคโนโลยีต่างๆ

(3.) กว่าครึ่งศตวรรษ สยามเทมป์ กับ 100,000 ตันความเย็น HITACHI ในประเทศไทย
1. Absorption Chiller
2. Centrifugal Chiller
3. Screw Chiller
4. Modular Chiller
5. VRF System

Visitors: 534,625