CHILLER PERFORMANCE AUDIT : CPA

การวัดประสิทธิภาพของเครื่องทำน้ำเย็น และการใช้พลังงานเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ

พลังงานส่วนใหญ่ในโรงงานอุตสาหกรรมใช้สำหรับการทำความร้อน การระบายอากาศและการทำความเย็น (HVAC) จากพลังงานส่วนนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งถูกใช้เพื่อการทำความเย็นในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมักใช้เครื่องทำน้ำเย็นทั้งเพื่อการระบายความร้อนเครื่องจักรที่ใช้ในขบวนการผลิตและการปรับอากาศ ชิลเลอร์ จึงเป็นอุปกรณ์ทำความเย็นชนิดหนึ่งที่ผลิตน้ำเย็นเพื่อใช้ในจุดประสงค์ดังกล่าว การทำให้ระบบระบายความร้อนของชิลเลอร์มีประสิทธิภาพมากที่สุดจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้โอกาสในการประหยัดพลังงาน โดยการเลือกใช้เครื่องทำน้ำเย็นที่มีประสิทธิภาพก็มีนัยสำคัญที่สามารถเป็นต้นทุนที่สมเหตุสมผลในเวลาที่ซื้อ เพราะการตัดสินใจซื้อที่ไม่ดีจะส่งผลให้ผู้ซื้ออาจต้องแบกรับภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในการใช้งานที่สูงเป็นเวลาหลายปี จึงต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น และอุปกรณ์ประหยัดพลังงานเป็นสิ่งแรก

การบริการตรวจวัดพลังงานเครื่องทำน้ำเย็น (CHILLER PERFORMANCE AUDIT : CPA)

อย่างไรก็ตามหากท่านมีเครื่องทำน้ำเย็นที่มีอายุมากกว่า 10 ปีโดยเฉพาะเป็นเครื่องทำน้ำเย็นที่มีขนาดใหญ่มากกว่า 100 ตัน ในกรณีเครื่องทำน้ำเย็นของท่าน มีขนาดการทำความเย็นไม่เพียงพอเป็นเหตุให้ เกิดปัญหาบ่อยครั้ง จนถึงกับต้องพิจารณาที่จะซื้อเครื่องทำน้ำเย็นเพิ่ม หรือ สำหรับในกรณีของปัญหาระบบน้ำเย็นของท่านมีอายุน้อยกว่า 10 ปี และท่านไม่ต้องการการอัปเกรด หรือเปลี่ยนใหม่ ท่านอาจสามารถหาแนวทางประหยัดค่าใช้จ่ายแทนการลงทุนเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ได้โดยใช้วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของชิลเลอร์ ซึ่งจะไม่เป็นเพียงแค่ทำให้ประหยัดพลังงานเพียงอย่างเดียว แต่ได้ปริมาณการทำความเย็นเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะกับชิลเลอร์ที่ระบายความร้อนด้วยอากาศ โดยการใช้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดค่าพลังงานและประสิทธิภาพเครื่องมาประเมินประสิทธิภาพการทำงานจริงของชิลเลอร์ เพื่อกำหนดหาวิธีที่จะทำให้ชิลเลอร์ที่มีอยู่ของท่านใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขี้นได้ต่อไป

Visitors: 455,160